Articles

Rolul ideologiei politice în apariţia şi fixarea tipului de necropolă voievodală în Moldova în secolele al XV-lea şi al XVI-lea

Rolul ideologiei politice în apariţia şi fixarea tipului de necropolă voievodală în Moldova în secolele al XV-lea şi al XVI-lea

Rolul ideologiei politice în apariţia şi fixarea tipului de necropolă voievodală în Moldova în secolele al XV-lea şi al XVI-lea

By Vlad Bedros

Studia Patzinaka, 1, 2005

Abstract: În cultul ortodox anumite spaţii ale bisericii au înglobat şi funcţia funerară, fapt ce este în strânsă legătură actul de ctitorire; dreptul esenţial al ctitorului şi al celor care ofereau danii substanţiale este cel de a fi înhumat în interiorul edificiului de cult, ceea ce duce la apariţia spaţiului funerar în programul arhitectonic al bisericilor creştine. În Moldova medievală întâlnim frecvent o soluţie originală pentru un asemenea spaţiu, gropniţa sau camera mormintelor, o încăpere intercalată între naos şi narthex; caracterul ei aparte face necesară o investigaţie asupra semnificaţiei sale din perspectiva mentalităţilor medievale româneşti.


Watch the video: 2 Secolul XX (August 2021).